Zekar sp. z o.o.

Polski producent profesjonalnych srodkow czyszczacych

Środki do mycia pudeł pojazdów kolejowych, przeznaczone dla NOWEGO typu taboru.

Eco Remover

Preparat przeznaczony jest do mycia środków transportu kołowego i szynowego. Jest to wysoce skoncentrowany płyn o odczynie zasadowym powstały z myślą o usuwaniu ciężkich zanieczyszczeń powstałych podczas eksploatacji pojazdów. Zawiera w swoim składzie nowoczesne detergenty, które w zakresie biodegradacji spełniają znacznie ostrzejsze kryteria, niż te określone przepisami. Ponadto są w nim nowej generacji związki wspomagających usuwanie specyficznych zabrudzeń – trakcyjnych, ropopochodnych i smaropochodnych, powstałych w czasie eksploatacji środków transportu takich jak: wagony osobowe, jednostki elektryczne, tramwaje, samochody ciężarowe, dostawcze itp. Produkt został przebadany i pozytywnie oceniony przez Instytut Kolejnictwa w Warszawie w zakresie wymogów stawianych środkom przeznaczonym do mycia zewnętrznego pudeł wagonów osobowych i jednostek elektrycznych. Ocenie wpływu na powłoki lakiernicze został poddany również w laboratoriach producentów powłok stosowanych przez zakłady Pesa S.A., Newag S.A., Stadler Service Polska Sp. z o.o. (dla składów
typu Flirt). Jest stosowany do czyszczenia mechanicznego i ręcznego zwłaszcza nowoczesnych składów typu ELF, Dart, Flirt, między innymi w myjniach mechanicznych – Kolei Mazowieckich w Tłuszczu i firmy Stadler w Łodzi. Skład produktu został opracowany ze szczególnym naciskiem na aspekty ekologiczne. Środki powierzchniowo czynne zawarte w mieszaninie spełniają kryteria całkowitej biodegradacji określone w Załączniku III do Rozporządzenia WE648/2004 w sprawie detergentów.

Płyn jest dostępny w kanistrach 20kg, beczkach 200kg lub paletopojemnikach 1000kg.

Informacje z etykiety dotyczące rodzaju zagrożenia mieszaniny klasyfikowanej jako niebezpiecznaplik .pdf otwiera się w nowym oknie.

Alkali
Rust

Preparat przeznaczony jest do mycia środków transportu kołowego i szynowego. Jest to wysoce skoncentrowany płyn o odczynie zasadowym powstały z myślą o usuwaniu ciężkich zanieczyszczeń powstałych podczas eksploatacji pojazdów. POSIADA UNIKALNĄ dla produktów zasadowych ZDOLNOŚĆ
USUWANIA NALOTÓW Z TLENKÓW ŻELAZA. Warto nadmienić, że zostało to osiągnięte przy zawartości wodorotlenków poniżej 5% (w koncentracie), co powoduje, iż płyn jest bardzo bezpieczny zarówno dla ludzi jaki i powłok lakierniczych. Zawiera w swoim składzie nowoczesne detergenty, które w zakresie biodegradacji spełniają znacznie ostrzejsze kryteria, niż te określone przepisami. Ponadto, są w nim zawarte nowej generacji związki wspomagające usuwanie specyficznych zabrudzeń powstałych w czasie eksploatacji środków transportu takich jak wagony osobowe, jednostki elektryczne czy lokomotywy. Produkt został przebadany i pozytywnie oceniony przez Instytut Kolejnictwa w Warszawie w zakresie
wymogów stawianych środkom przeznaczonym do mycia zewnętrznego pudeł wagonów osobowych i jednostek elektrycznych. Badania tego produktu zostały również przeprowadzone w laboratoriach producentów i dystrybutorów, powłok malarskich stosowanych przez producentów pojazdów kolejowych. Jest używany między innymi: przez Koleje Mazowieckie sp. z o.o. w myjni mechanicznej zlokalizowanej w Tłuszczu, przez Przewozy Regionalne sp z o.o. w nowej myjni zlokalizowanej w Lesznie i przez Koleje Śląskie sp. z o.o. Środki powierzchniowo czynne zawarte w mieszaninie spełniają kryteria całkowitej biodegradacji określone w Załączniku III do Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów.

Płyn jest dostępny w kanistrach 20kg, beczkach 200kg lub paletopojemnikach 1000kg.

Informacje z etykiety dotyczące rodzaju zagrożenia mieszaniny klasyfikowanej jako niebezpieczna – plik .pdf otwiera się w nowym oknie.

WST-1

Płyn ten jest przeznaczony do mycia ścian malowanych lub lakierowanych, elementów aluminiowych oraz szyb w pociągach, tramwajach itp. Usuwa naloty z tlenków żelaza i zanieczyszczenia trakcyjne, doskonale nadaje się do czyszczenia szyb w pojazdach kolejowych z tzw. zajadów. Jest to produkt typu, który jest stosowany w Europie Zachodniej do czyszczenia pociągów – bazujący na kwasie szczawiowym. Jest bezpieczny dla osób wykonujących czyszczenie,taboru kolejowego jak i dla środowiska naturalnego. Dzięki lekko zagęszczonej postaci dłużej utrzymuje się na pionowych powierzchniach. Produkt został przebadany i pozytywnie oceniony przez Instytut Kolejnictwa w Warszawie. Badania tego produktu zostały również
przeprowadzone w laboratoriach producentów i dystrybutorów, powłok malarskich stosowanych przez producentów pojazdów kolejowych. Możliwe jest jego zastosowanie zarówno przy myciu ręcznym jak i mechanicznym. Jest stosowany między innymi przez Koleje Mazowieckie sp. z o.o. na myjni zlokalizowanej w Tłuszczu.

Płyn WST-1 jest mieszaniną kwasów organicznych, środków powierzchniowo czynnych, inhibitorów korozji, dodatków wspomagających proces czyszczenia. Środki powierzchniowo czynne zawarte w mieszaninie spełniają kryteria całkowitej biodegradacji zawarte w Załączniku III do Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów.

Płyn jest dostępny w kanistrach 20kg, beczkach 200kg lub paletopojemnikach 1000kg.

Informacje z etykiety dotyczące rodzaju zagrożenia mieszaniny klasyfikowanej jako niebezpieczna – plik .pdf otwiera się w nowym oknie.

Eco
Remover
Forte

Jest to preparat przeznaczony jest do mycia środków transportu kołowego i szynowego. Jest to bardzo wysoko skoncentrowany płyn o odczynie zasadowym powstały z myślą o zastosowaniu w nowoczesnych myjniach mechanicznych, gdzie stężenia roztworów czyszczących są stosunkowo niskie (ok.3%-5%).
Zawiera nabłyszczające woski, dlatego ważne jest zastosowanie w cyklu mycia nadmuchu (suszenia), tak aby usunąć z szyb wodę zbitą w krople. Przy ręcznym myciu zalecane jest zastosowanie ściągaczek do
szyb. Ponadto zawiera bardzo duże ilości środków chelatujących tj. takich które wiążą w wodzie cząstki odpowiedzialne za jej twardość. Tym samym ograniczają powstawanie białych, trudno usuwalnych osadów pojawiających się po wyschnięciu pudła, zwłaszcza na szybach. Zawiera w swoim składzie nowoczesne detergenty, które w zakresie biodegradacji spełniają znacznie ostrzejsze kryteria, niż te określone przepisami. Ponadto są w nim nowej generacji związki wspomagających usuwanie specyficznych zabrudzeń powstałych w czasie eksploatacji środków transportu takich jak wagony osobowe, jednostki
elektryczne, tramwaje, samochody ciężarowe, dostawcze itp. Produkt został przebadany i pozytywnie
oceniony przez Instytut Kolejnictwa w Warszawie i jest stosowany przez firmę Alstom do mechanicznego mycia składów ED250 tzw. Pendolino.

Płyn jest dostępny w kanistrach 20kg, beczkach 200kg lub paletopojemnikach 1000kg.

Informacje z etykiety dotyczące rodzaju zagrożenia mieszaniny klasyfikowanej jako niebezpieczna – plik .pdf otwiera się w nowym oknie.

Eco
Cleaner

Preparat przeznaczony jest do mycia środków transportu kołowego i szynowego. Jest to wysoce skoncentrowany płyn o odczynie zasadowym powstały z myślą o usuwaniu ciężkich zanieczyszczeń powstałych podczas eksploatacji pojazdów. Zawiera w swoim składzie nowoczesne detergenty, które w zakresie biodegradacji spełniają znacznie ostrzejsze kryteria, niż te określone przepisami. Ponadto są w nim nowej generacji związki wspomagających usuwanie specyficznych zabrudzeń powstałych w czasie
eksploatacji środków transportu takich jak wagony osobowe, jednostki elektryczne, tramwaje, samochody ciężarowe, dostawcze itp

Płyn jest dostępny w kanistrach 20kg, beczkach 200kg lub paletopojemnikach 1000kg.

Informacje z etykiety dotyczące rodzaju zagrożenia mieszaniny klasyfikowanej jako niebezpieczna – plik .pdf otwiera się w nowym oknie.

Przewiń na górę