.


   
NOWOCI
  • Uzyskalimy Pozwolenia na obrót preparatami biobójczymi dla dwóch produktów:
    DE100-P do dezynfekcji rk i SE200-P do dezynfekcji powierzchni

 
1

            RODKI DO DEZYNFEKCJI

 

 
     NOWE PRODUKTY

  
 


Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjcia oraz opisy s wyczn wasnoci ich producentów, zostay uyte jedynie w celu informacyjnym.
.